(Διάρκεια 11 λεπτά - Για ενήλικο κοινό και για παιδιά 10+)

Το Ταξίδι Στο Σύμπαν αποτελεί το 1ο μέρος του ντοκιμαντέρ “Από τη Γη στο Σύμπαν”

Η παράσταση μας ταξιδεύει στα άστρα και τους γαλαξίες - στο Σύμπαν - όπως αυτά περιγράφονται από τη σύγχρονη επιστήμη. Το ταξίδι αυτό παρέχει στον θεατή μια ολοκληρωμένη εικόνα του αστρονομικού Σύμπαντος, με τρόπο απλό, εντυπωσιακό και αφηγηματικό. Αποτελεί το 2ο μέρος του ντοκιμαντέρ “Από τη Γη στο Σύμπαν”

Producer: Theofanis Matsopoulos & European Southern Observatory (ESO)

Directed by: Theofanis Matsopoulos

3D Animations and Graphics: Theofanis Matsopoulos, Luis Calçada & Martin Kornmesser

Planetarium Production: Theofanis Matsopoulos

Executive Producer: Lars Lindberg Christensen

Script and Scientific Advice: Nicolas Matsopoulos, Lars Lindberg Christensen & Anne Rhodes

Audio Mix: Theofanis Matsopoulos