Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο - Planetarium On The Go         English version

instagram

Το χρονοδιάγραμμα των τελαυταίων στιγμών του Cassini πριν τη βύθισή του στην ατμόσφαιρα του Κρόνου, την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, για την ολοκλήρωση της αποστολής μετά από 20 χρόνια στο διάστημα!

11 Σεπ. 22:04 - Μακρινή διέλευση από τον Τιτάνα, παρεκκλίνει την πορεία του Cassini προς τον Κρόνο

 

14 Σεπ. 22:58 - Λήψη τελευταίας φωτογραφίας

 

15 Σεπ. 00:45 - Το Cassini μεταδίδει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων φωτογραφιών προετοιμαζόμενο για την τελευταία βουτιά

 

15 Σεπ. 11:37 - Το διαστημικό σκάφος αναδιαμορφώνει τον προσανατολισμό του για αναμετάδοση επιστημονικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

 

15 Σεπ. 14:54 - Θα χάσουμε το σήμα 10 μοίρες βόρεια περί τα 1.500 km πάνω από τα σύννεφα