Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο - Planetarium On The Go         English version

instagram

Το Curiosity προσεδαφίστηκε στον Άρη τον Αύγουστο του 2012. Από τότε μας έχει στείλει πολλές εντυπωσιακές φωτογραφίες. Τη φωτογραφία της Γης από την επιφάνεια ενός άλλου κόσμου, τα πρώτα διαστημικά self-portraits και αμέτρητες φωτογραφίες που δείχνουν τη γεωλογία και τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του κόκκινου πλανήτη. Στις τελευταίες φαίνονται στρώσεις πετρωμάτων με εκπληκτική λεπτομέρεια, λες και απεικονίζουν το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου αντί του πλανήτη Άρη. Η ύπαρξη των στρωμάτων υπήρξε εξαρχής ο λόγος επιλογής του συγκεκριμένου σημείου προσεδάφισης. Πρόκειται για τον κρατήρα Gale διαμέτρου 150 km, ο οποίος βρίσκεται στον ισημερινό στη διχοτόμο που χωρίζει τα νότια ανώμαλα υψίπεδα από τις βόρειες επίπεδες πεδιάδες του Άρη. Ο κρατήρας δημιουργήθηκε πριν 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια όταν στον πλανήτη υπήρχαν μεγάλες ποσότητες νερού που σχημάτιζαν λίμνες και ωκεανούς.

Το Curiosity είναι ένα επιστημονικό εργαστήριο με μέγεθος αυτοκινήτου που πραγματοποιεί συνεχώς γεωτρήσεις και χημικές αναλύσεις των πετρωμάτων του Άρη. Οι έρευνές του επιβεβαίωσαν την ύπαρξη αρχαίων λιμνών και ροή νερού στον κρατήρα Gale. Στο κέντρο του κρατήρα υψώνεται το βουνό Mount Sharp (ή Aeolis Mons) 5,5 km πάνω από τον πυθμένα. Εκτιμάται ότι στο παρελθόν τα ιζηματογενή πετρώματα κάλυπταν ολόκληρο τον κρατήρα, όμως η διάβρωση από το νερό και τον άνεμο διαμόρφωσαν τον κρατήρα όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Τα χαμηλότερα στρώματα δημιουργήθηκαν με μεταφορά και απόθεση των ιζημάτων μέσω του νερού, ενώ τα ψηλότερα δηλαδή οι στρώσεις των πετρωμάτων που σχηματίζουν το Mount Sharp εκτιμάται ότι δημιουργήθηκαν με μεταφορά και απόθεση των ιζημάτων μέσω του ανέμου. Πετρώματα σε διαφορετικά υψόμετρα σχηματίστηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, οπότε καθώς το Curiosity άρχισε να ανεβαίνει το Mount Sharp θα αποκτήσουμε μία εικόνα τις γεωλογικής ιστορίας του πλανήτη Άρη που θα μας πηγαίνει δισεκατομμύρια έτη στο παρελθόν. Μέχρι σήμερα έχει διανύσει 15 km και έχει ανέβει 165 m εξερευνώντας τον κόκκινο πλανήτη.

Κώστας Σακκάς, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ηπειρωτικός Αγων στις 23.12.2016

mars-curiosity-rover-msl-rock-layers-PIA21043-br2-low mars-curiosity-rover-msl-rock-layers-PIA21044-br2-low screenshot www.agon.gr 2016 12 24 07 37 43