Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο - Planetarium On The Go English version 

Το Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο επισκέφθηκε τη Θάσο, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στα Λιμενάρια και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου στον Λιμένα. Οι εκδηλώσεις οργανώθηκαν από τον Σύλλογο Νέων Θάσου τον οποίο και ευχαριστούμε για την φιλοξενία!

ακολουθούν φωτογραφίες

thassos 02 crop lowthassos 01 censored lowlimenariathassos 03b censored low